Extra Fotografie Demoversie November 2013
 

Nieuws

02-05-2016

Centrale examinering Nederlands en rekenen

Locatie centrale examinering: ROC Rivor / Beethovenstraat 22 Tiel  Nederlands lezen en luisteren 2F + rekenen 2F Week 45             5 november t/m 9 novemberWeek 3               14 januari t/m 18 januariWeek 11             11 maart t/m 15 maartWeek 21             20 mei t/m 24 mei Nederlandsmaa...

Lees meer

16-06-2015

Uitzendwerk is een diploma waard!

    Rivordiplomaroute is een samenwerking gestart met STOOF (de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbrancheopleidings). Dit voorjaar is een pilot gestart waarin uitzendkrachten op kosten van STOOF in 4 verschillende leerroutes (Zorg & Welzijn, Transport & Logistiek, Technie...

Lees meer

24-03-2015

Nieuwe wetgeving Nederlands en rekenen in het mbo

Nederlands en rekenen zijn voor alle mbo-opleidingen en mbo-diplomaroutes verplicht. Daarom maken al onze deelnemers examens Nederlands en rekenen.    De examenonderdelen Nederlands (2F) Lezen en Luisteren worden sinds 1 augustus 2015 ge-examineerd en tellen mee in de slaag-zakregeling. U bent ve...

Lees meer

16-12-2014

Meer kans op werk met MBO diploma

Een MBO diploma er erg waardevol! De nieuwe keuzegids mbo 2014, verschenen op 12 december 2014, vermeld dat een kans op werk beter is na MBO dan na HBO. Bijna eenderde van alle werkzoekende mbo’ers maakt een “redelijk tot zeer goede kans” op het vinden van een baan.    Volgens de mbo keuzegids z...

Lees meer