Fotomateriaal Rivor Diplomaroute15
Werkgevers
Kwaliteit en Innovatie
Onze Diplomaroute

Formele eisen, Nederlands en rekenen

Formele eisen

In het kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn staat uitgebreid beschreven

over welke kennis, houding en vaardigheden u moet beschikken om het diploma Helpende Zorg en Welzijn te kunnen behalen. In de verschillende examenonderdelen wordt beoordeeld of voldoet aan de eisen uit het kwalificatiedossier. Het is niet nodig dat u het kwalificatiedossier kent of bestudeert.

 

Heeft u belangstelling het kwalificatiedossier eens door te kijken dan kunt u het hier downloaden.

 

Nederlands en rekenen

Omdat deze diplomaroute een mbo-examen is wordt er ook geëxamineerd in de vakken Nederlands en rekenen. Dit is wettelijk verplicht. De uitslag van het examen rekenen telt tot schooljaara 2019-2020 niet mee in de slaag-zak regeling. Dat wil zeggen dat het tot die tijd mogelijk is het diploma te behalen met onvoldoende(s) voor rekenen. De uitslag van rekenen wordt wel vermeld op de resultatenlijst bij het diploma. 

 

Terugkeren naar diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn