Fotomateriaal Rivor Diplomaroute15
Werkgevers
Kwaliteit en Innovatie
Onze Diplomaroute

Praktijkervaring die u nodig heeft

Ruime ervaring met ondersteunen bij persoonlijke verzorging/ADL (algemene dagelijkse levensbehoeften):

 • wassen en aan- en uitkleden;
 • uiterlijke verzorging (bijvoorbeeld: haarverzorging, kunstgebit inbrengen);
 • ondersteunen bij de toiletgang en ondersteunen bij bewegen en verplaatsen (bijvoorbeeld: uit bed helpen, naar toilet begeleiden, begeleiden naar de gezamenlijke ruimte);
 • ondersteunen bij maaltijden.

 

Ruime ervaring met ondersteunen bij wonen en huishouden:

 • opruimen en schoonhouden van de leefomgeving (bijvoorbeeld: bedden opmaken, toilet reinigen, kleding wassen);
 • bereiden en klaarzetten van maaltijden;
 • boodschappen doen en prijsbewust inkopen.

 

Ruime ervaring met ondersteunen bij (sociale) activiteiten:

 • activiteiten ondernemen met cliënten zoals spelletjes doen, bloemschikken, een uitje.

 

Ervaren met:

 • werken volgens protocollen (bijvoorbeeld wat betreft de hygiëne);
 • werken volgens een zorgleefplan
 • maken van werkplanningen op basis van het zorgleefplan;
 • vakkennis bijhouden (bijvoorbeeld via vakbladen, internet en cursussen);
 • overleg met collega’s en leidinggevende;
 • feedback ontvangen van collega’s of leidinggevende;
 • evalueren van de eigen werkzaamheden;
 • eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden (bijvoorbeeld iets gerepareerd in de kamer van de client);
 • administratieve werkzaamheden (bijvoorbeeld een digitaal zorgdossier of digitale urenlijsten invullen).

 

Terug naar diplomaroute Helpende zorg en welzijn