Helpende Zorg en Welzijn (mbo-niveau 2)

Algemeen

 

Als Helpende Zorg en Welzijn bent u de steun en toeverlaat van uw cliënten.
Uw werk is echt mensenwerk. Met het diploma Helpende Zorg en Welzijn kunt u zorg bieden aan mensen met een (chronische) ziekte, een handicap, psychische problemen of een verslaving.
Ook ondersteunt u bij huishoudelijke taken, begeleidt u de cliënt bij de persoonlijke verzorging en staat u de cliënt bij op emotioneel vlak. Uw werk draagt bij aan een fijne leefomgeving. Een Helpende Zorg en Welzijn ondersteunt cliënten thuis maar kan ook werkzaam zijn in een zorg- of welzijnsinstelling.

 

Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. U volgt geen lessen maar doet meteen examen. Niet iedereen wordt toegelaten tot de examens. U wordt alleen toegelaten wanneer u voldoende praktijkervaring heeft.

 

Klik hier voor meer informatie over de beroepseisen, Nederlands en rekenen.

 

Na inschrijving ontvangt u de volledige Handleiding Helpende Zorg en Welzijn. De examens bestaan uit verschillende onderdelen, praktisch, schriftelijk en mondeling. In de handleiding vindt u alle informatie over de verschillende examenonderdelen.

 

Het is belangrijk dat u de informatie in de handleiding goed doorneemt.

 

 

Handleiding deelnemer HZW2

Toelatingseisen

 

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U spreekt en schrijft Nederlands.
  • U voldoet aan de wettelijke toelatingseis. Klik hier voor meer informatie over vooropleiding en toelating tot mbo niveau 2. 
  • U heeft in de afgelopen 2 jaar minimaal 400 uur praktijkervaring opgedaan waarin u werkzaamheden van een Helpende Zorg en Welzijn heeft uitgevoerd.
  • U heeft voldoende ervaring met alle aspecten waar een Helpende Zorg en Welzijn mee te maken krijgt. Klik hier voor een omschrijving van de werkervaring die u nodig heeft.

 

 

Diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn

 

 Stroomschema HZW2 breed

 

De diplomaroute bestaat uit zes stappen:

 

Stap 1: inschrijving en intake

 

Tijdens het telefonische intakegesprek bepalen we of u voldoende praktijkervaring heeft met alle aspecten waar een helpende mee te maken krijgt. Dit is een toelatingseis voor de examens.

 

Na inschrijving maken wij met u een afspraak voor de telefonische intake. Voorafgaand aan de intake vult u online een formulier in. Indien uit het intakegesprek blijkt dat u niet over voldoende praktijkervaring beschikt geven wij aan welke praktijkervaring u moet aanvullen. U krijgt drie maanden de tijd om uw ervaring aan te vullen. Na deze drie maanden volgt opnieuw een intakegesprek.

 

Stap 2:

 

Het centrale examen Nederlands en rekenen wordt afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. De afnameperiodes van deze examens wordt bepaald door Cito. 

 

Het is niet verplicht om te starten met de centrale examens Nederlands en rekenen. Als dit beter in uw planning past mag u beginnen met het centrale examen, en daarna pas de schriftelijke examens en het praktijkexamen doen. Of u doet eerst de schriftelijke examens, dan het centrale examen, en pas daarna het praktijkexamen. Kijk dus goed in welke periode u de centrale examens wilt doen, voordat u de andere examendelen plant. Data centrale examinering

 

Stap 3: de schriftelijke examens

 

De schriftelijke examens bestaan uit twee onderdelen en neemt in totaal 2 uur in beslag. U kunt voor de schriftelijke examens terecht op een van onze acht examenlocaties.

 

Naast het schriftelijke examens Nederlands schrijven krijgt u een beroepskennisexamen. Dit examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. De meeste vragen van het beroepskennisexamen zijn gebaseerd op het boek 'Helpende Zorg en Welzijn' van Angerenstein en een aanvullende reader. Het boek 'Helpende Zorg en Welzijn' van Edu-Actief (ISBN: 978 90 8524 203 1) moet u zelf aanschaffen. De aanvullende reader ontvangt u van ons. 

 

Stap 4: praktijkexamen

 

Tijdens het praktijkexamen gaat een examinator mee naar uw werkplek om u gedurende 4-4,5 uur te observeren in de praktijk met een cliënt (of cliënten).

Tijdens deze observatie moet u een aantal voorgeschreven opdrachten uitvoeren.  Bijvoorbeeld de cliënt ondersteunen bij huishoudelijke taken.

Na deze observatie volgen simulatieopdracht en een rollenspel met de examinator. 

 

Het praktijkexamen is op uw werkplek. Voorwaarde is dat uw werkplek in Nederland is (uitgezonderd Waddeneilanden) en dat uw werkgever toestemming heeft gegeven dat een examinator u komt beoordelen.

 

Let op: Heeft u een geschikte werkplek voor het praktijkexamen?

 

Dit hoeft geen betaalde werkplek te zijn, een stageplek, een plek waar u vrijwilligerswerk doet of mantelzorger bent kan ook volstaan (mits uw cliënt geen eerstegraads familielid is). Uw cliënt moet wel werkelijke ondersteuning nodig hebben bij het huishouden en bij de persoonlijke verzorging.

 

Stap 5: Keuzedeel - examens

 

Waar mogelijk worden de keuzedeel examens gecombineerd met het praktijkexamen. Na de telefonische intake kunt u van start gaan met de keuzedeel examens. U maakt een aantal schriftelijke opdrachten. U levert de opdrachten in voor uw praktijkexamen. Na de Proeve van Bekwaamheid en de mondelinge examens gaat u verder met de examens voor de keuzedelen. Hoe het examen er precies uitziet verschilt per keuzedeel. Voor de meeste keuzedelen maakt u thuis opdrachten en maakt u een portfolio. Tijdens de praktijkexamens spreekt u over de gemaakte opdrachten met de assessor.

 

De keuzedelen zorgen voor verdieping of verbreding van het kwalificatiedossier. U moet examen doen in twee keuzedelen. Voor Helpende zorg en welzijn kunt u bij Rivordiplomaroute kiezen uit de volgende gekoppelde keuzedelen:

 

Keuzedelen

 

K0022

Digitale vaardigheden basis

K0211

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

K0080

Oriëntatie op ondernemerschap

K0071

Nederlands 3F (deels bij ROC Rivor in Tiel)

 

 

Stap 6: Diplomering 

 

Als u alle examens* met een voldoende heeft behaald komt u in aanmerking voor het diploma Helpende Zorg en Welzijn. Een wettelijk erkend mbo niveau 2 diploma.

 

*de uitslag van rekenen en de keuzedeel - examens tellen voorlopig nog niet mee voor de zak-slaagkans. 

 

 

Praktische info

 

Startdata
 

U kunt starten wanneer u wilt. Het hele jaar door kunt u zich inschrijven en starten met de diplomaroute. 

 

Duur                                                                                          

 

 

De duur van de diplomaroute is afhankelijk van uw eigen tempo. Snelle kandidaten behalen het diploma binnen enkele weken. U krijgt maximaal 8 maanden de tijd om de diplomaroute te doorlopen.

 

Locaties          

 

Schriftelijke examens in Assen, Diemen, Roermond, Utrecht, Zaltbommel, Zoetermeer en Zutphen. 

 

Het centrale Cito examen Nederlands en rekenen wordt afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. 

 

Herkansen  

Alle examenonderdelen die bepalen of u slaagt of zakt kunnen maximaal één keer herkanst worden.

 

Het examen Nederlands mag tweemaal herkanst worden. 

 

Kosten            

 

Deelname aan de totale diplomaroute kost 1200 euro*.

Voor het eerste deel van de diplomaroute (inschrijving t/m schriftelijke examens) zijn de kosten 250 euro, voor het tweede deel 950 euro. U betaalt dus in twee delen.

 

*Herkansingen zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. 

 

Kosten herkansing

herkansing beroepsgericht kennisexamen

 €           100

herkansing praktijkexamen

 €           350

herkansing keuzedeel-examen

 €           100**

herkansing Nederlands of rekenen

** per onderdeel 

 €           75**

 

Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar, voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

 

Tip: Schrijf u alleen in voor deze diplomaroute als u aan de toelatingseisen voldoet. U heeft géén recht op restitutie van de kosten (250 euro) wanneer u het eerste deel van de diplomaroute niet afmaakt. Een reden voor het niet afmaken kan zijn dat u niet wordt toegelaten tot de examens omdat uit de intakeprocedure blijkt dat u niet aan de toelatingseisen voldoet. Neem bij twijfel contact met ons op. 

 

 

Vragen aan ons?

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 13:00 uur op telefoonnummer: 0344-656256. U kunt ook mailen naar: diplomaroute@rocrivor.nl

 

 

 

Inschrijven

Aanmelden? Klik hier om uzelf in te schrijven.