Extra Fotografie Demoversie November 2013
Werkgevers
Kwaliteit en Innovatie
Onze Diplomaroute

Wettelijke toelatingseisen basisberoepsopleiding mbo (niveau 2)

Sinds 1 augustus 2014 zijn er voor de basisberoepsopleiding vooropleidingseisen. Dit houdt in dat iedereen die de basisberoepsopleiding wil volgen, aan de volgende vooropleidingseisen moet voldoen:

 

  • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: u heeft een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo); of
  • theoretische leerweg: u heeft een mavo-diploma of vmbo-diploma; of
  • gemengde leerweg: u heeft een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma; of
  • u heeft een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met gunstig gevolg heeft doorlopen; of
  • u bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling; of
  • een assistentopleiding die opleidt tot hetzelfde beroep of dezelfde richting. 

 

Heeft u geen vooropleiding gehad? In de Wet educatie en beroepsonderwijs staat dat mbo-instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun toelatingsbeleid. Een mbo-instelling mag u in bijzondere gevallen toelaten tot een beroepsopleiding of diplomaroute, ook als u niet voldoet aan de voorwaarden. Dit kan alleen als de mbo-instelling verwacht dat u de opleiding met goed resultaat zal kunnen doorlopen.

 

(Bron: Rijksoverheid

 

Wanneer u geen vooropleiding heeft genoten of niet beschikt over de benodigde diploma's komt u in aanmerking voor een toelatingsonderzoek. Het toelatingsonderzoek bestaat uit een telefonische intake waarbij de intaker controleert:

 

  • of u voldoende gemotiveerd bent;
  • of u beschikt over voldoende werkervaring;
  • of u de Nederlandse taal beheerst. 

 

Vervolgens beslist de examencommissie en het bevoegd gezag van ROC Rivor of u wordt toegelaten tot de diplomaroute mbo niveau 2.