Fotomateriaal Rivor Diplomaroute13
Werkgevers
Kwaliteit en Innovatie
Onze Diplomaroute

Praktijkervaring die u nodig heeft

Ruime ervaring met ondersteunen bij persoonlijke verzorging/ADL (algemene dagelijkse levensbehoeften):

-    wassen en aan- en uitkleden;

-    ondersteunen bij toiletbezoek, luier verschonen;

-    eten geven en klaarmaken (fles geven, fruithap, broodmaaltijden).

 

Ruime ervaring met ondersteunen bij opvanglocatie en huishouden:

-    opruimen en schoonhouden van de opvanglocatie (bijvoorbeeld: bedden opmaken, toilet reinigen, vloer dweilen);

-    kindveilig maken van de opvanglocatie.

 

Ruime ervaring met ondersteunen bij activiteiten:

-    activiteiten ondernemen met kinderen van verschillende leeftijdscategorieën (baby, dreumes, peuter, kleuter, het jonge schoolkind) zoals met blokken spelen, voorlezen, puzzelen, knutselen, naar de kinderboerderij.

 

Ruime ervaring met:

 • het bijhouden van eenvoudige digitale administratie, zoals een urenregistratie of bestelformulieren op internet;
 • het controleren van de veiligheid van de opvangruimte, zoals het signaleren van kapot speelgoed;
 • het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, zoals het repareren van een kinderstoel;
 • voorraadbeheer, zoals het tijdig aanvullen van luiers/voeding, etenswaren controleren op houdbaarheidsdatum;
 • maken van een werkplanning op basis van de wensen en behoeften van de vraagouder(s) en kind(eren);
 • het stimuleren van de zelfredzaamheid;
 • ondersteunen op emotioneel gebied;
 • vakkennis bijhouden (bijvoorbeeld via (vak)bladen, internet en cursussen);
 • overleg met vraagouder(s) en consulent/bemiddelingsmedewerker;
 • feedback ontvangen van vraagouder(s);
 • evalueren van de eigen werkzaamheden.

 

Tot slot kunt u iets vertellen over een door u meegemaakte onvoorziene situatie. Bijvoorbeeld dat een kind viel, zich ergens aan stootte of ergens allergisch op reageerde. Wat gebeurde er, hoe heeft u hierop gereageerd en hoe heeft u vervolgens gehandeld.


Terugkeren naar diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn voor gastouders