Fotomateriaal zorg en welzijn gastouder
Werkgevers
Kwaliteit en Innovatie
Onze Diplomaroute

Nieuwe diplomaroute voor gastouders vanaf 1 augustus 2016

 

Vanaf 1 augustus 2016 verandert het mbo onderwijs. Klik hier voor meer informatie over de herziene kwalificatiestructuur in het mbo. Hieronder leest u meer over de nieuwe diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn, specialisatie Gastouder. Alle inschrijvingen na 1-8-2016 volgen de nieuwe diplomaroute. 

 

Schematisch overzicht nieuwe diplomaroute voor gastouders

 

Nieuw stroomschema gastouders

 

 

 

Toelatingseisen

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U spreekt en schrijft Nederlands.
  • U voldoet aan de wettelijke toelatingseis. Klik hier voor meer informatie over vooropleiding en toelating tot mbo niveau 2. 
  • U heeft voldoende praktijkervaring met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt. Controleer voor uzelf goed of u ervaring heeft met alle aspecten van het gastouderschap. Klik hier voor een omschrijving van de praktijkervaring die u nodig heeft. 
  • Als u zelf minimaal 2 jaar kinderen heeft opgevoed: U heeft het afgelopen jaar minimaal 40 uur praktijkervaring opgedaan met oppassen op andere kinderen. U heeft oppaservaring opgedaan met kinderen van (bij voorkeur) verschillende leeftijden (baby, peuter, jong schoolkind).
  • Als u zelf geen kinderen heeft opgevoed: U heeft in de afgelopen twee jaar minimaal 120 uur praktijkervaring opgedaan, waarvan tenminste 20 uur in het afgelopen jaar. U heeft oppaservaring opgedaan met kinderen van (bij voorkeur) verschillende leeftijden (baby, peuter, jong schoolkind).

 

 

Stap 1: inschrijving en intake

Tijdens het telefonische intakegesprek bepalen we of u voldoende praktijkervaring heeft met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt. Dit is een toelatingseis voor de examens.

 

Na inschrijving maken wij met u een afspraak voor de telefonische intake. Voorafgaand aan de intake vult u online een formulier in. Indien uit het intakegesprek blijkt dat u niet over voldoende praktijkervaring beschikt geven wij aan welke praktijkervaring u moet aanvullen. U krijgt drie maanden de tijd om uw ervaring aan te vullen. Na deze drie maanden volgt opnieuw een intakegesprek. U krijgt maximaal één herkansing van het intakegesprek.

 

Naast de schriftelijke en mondelinge examens Nederlands, rekenen krijgt u een beroepskennisexamen. Dit examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. Na inschrijving voor de diplomaroute ontvangt u een compleet voorbeeldexamen.

 

Stap 2: Centraal examen

U maakt twee centrale examens:

1. Nederlands lezen en luisteren

2. Rekenen 

Centrale examinering wordt afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. Voor de examendatum kunt u hier terecht. 

 

Stap 3: Schriftelijke examens 

Stap 3 bestaat uit twee theoretische examens en neemt in totaal 2 uur in beslag. U kunt voor deze theoretische examens terecht op een van onze acht examenlocaties.

 

Naast het schriftelijk examen Nederlands schrijven u een beroepskennisexamen. Dit examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. De meeste vragen van het beroepskennisexamen zijn gebaseerd op het boek ‘Pedagogisch Kader gastouderopvang’. Auteurs zijn Marianne Boogaard, Maartje van Daalen-Kapteijns, Mirjam Gevers Deynoot-Schaub (Kohnstamm Instituut) en Josette Hoex (Nederlands Jeugdinstituut). ISBN 9789035235489 of als E-book ISBN 9789035235496. Daarnaast krijgt u enkele vragen over kinder EHBO en gezonde voeding voor kinderen, de betreffende informatie staat in een reader, die u na inschrijving ontvangt.

 

Stap 4: Praktijkexamens en mondelinge examens

Tijdens het praktijkexamen gaat een examinator mee naar uw werkplek om u gedurende een uur te observeren in de praktijk met minimaal twee opvangkinderen van 1 t/m 7 jaar oud*. U start de observatie met een vraagouder. U stemt af hoe het met de kinderen gaat. Vervolgens voert u een aantal voorgeschreven opdrachten uit. Bijvoorbeeld iets eten en drinken met de kinderen, een activiteit ondernemen met de kinderen en een luier verschonen of helpen bij het toiletbezoek. 

 

* U kunt examen doen in een willekeurig huis met willekeurige kinderen, zolang zij tussen de 1 en 7 jaar oud zijn. Het huis hoeft nog niet aan alle officiële richtlijnen te voldoen. De omgeving moet kindvriendelijk, hygiënisch, opgeruimd en veilig zijn. Dat betekent dat de examinator zal beoordelen of de omgeving veilig is voor de kinderen waarmee u examen doet. Als u bijvoorbeeld examen doet met een kindje dat net kan lopen, zijn een traphekje en beveiligde stopcontacten wenselijk. Daarbij is het van belang dat u schoonmaakmiddelen veilig opbergt. De examinator controleert bijvoorbeeld niet of de woning voorzien is van een blusdeken. 


Na deze observatie volgen simulatieopdrachten, een rollenspel met de examinator en een interview. Tijdens dit interview gaat de examinator met u in op uw kennis, houding en vaardigheden die tijdens de observatie niet aan de orde zijn geweest.

De examinator zal u vragen naar recente praktijkvoorbeelden.

 

Examen deel 2 is op uw werkplek. Voorwaarde is dat uw werkplek in Nederland is (uitgezonderd Waddeneilanden).

 

Stap 5: Keuzedeel - examens

Vanaf 1 augustus 2016 zijn alle mbo-opleidingen opgebouwd uit een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het basis- en profieldeel zijn ‘vaste’ onderdelen binnen uw diplomaroute. Het keuzedeel is nieuw en welk keuzedeel u kiest, bepaal u zelf. 

 

Stap 6: Diplomering 

Als u alle examens* met een voldoende heeft behaald komt u in aanmerking voor het diploma Helpende Zorg en Welzijn, specialisatie Gastouder. Een wettelijk erkend mbo niveau 2 diploma.

*de uitslag van rekenen en de keuzedeel - examens tellen voorlopig nog niet mee voor de zak-slaagkans. 

 

Praktische info

Startdata                                              

U kunt starten wanneer u wilt. Het hele jaar door kunt u zich inschrijven en starten met de diplomaroute. 

 

Duur                                                                                           

 

 

De duur van de diplomaroute is afhankelijk van uw eigen tempo. U krijgt maximaal 8 maanden de tijd (gerekend vanaf het eerste examen) om de diplomaroute te doorlopen.

 

Locaties          

 

Schriftelijke examens in Diemen, Hoogeveen, Roden, Roermond, Roosendaal, Utrecht, Zaltbommel, Zoetermeer en Zutphen. Vanaf december 2016 vervallen de locaties in Hoogeveen en Roden. Deze locaties worden vervangen door Assen.

 

Het centrale Cito examen Nederlands en rekenen wordt afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. Voor examendata klik hier

 

Herkansen  

Alle examenonderdelen die bepalen of u slaagt of zakt kunnen maximaal één keer herkanst worden.

 

De examens Nederlands mogen tweemaal herkanst worden. 

 

Kosten            

 

Deelname aan de totale diplomaroute kost 870 euro*.
Voor het eerste deel van de diplomaroute (inschrijving t/m examen deel 1) zijn de kosten 250 euro, voor het tweede deel 620 euro. U betaalt dus in twee delen.

 

*een herkansing Nederlands kost 75 euro. Deze kosten zijn niet inbegrepen.