Helpende Zorg en Welzijn, specialisatie gastouders (mbo-niveau 2)

Algemeen

Steeds meer ouders kiezen voor gastouders voor de opvang van hun kinderen. Niet alleen omdat het kleinschaliger en ‘huiselijker’ is dan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, maar ook omdat de opvang door een gastouder persoonlijk en vertrouwd is. Voor u als gastouder een grote verantwoordelijkheid, want de functie van gastouder gaat veel verder dan alleen oppassen. Daarom worden er behoorlijk wat eisen gesteld aan het werk van gastouders, onder andere een diploma op mbo-niveau 2. Bij ons kunt u, als u over voldoende praktijkervaring beschikt, zonder opleiding een route doorlopen die leidt tot het vereiste diploma.

 

Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. U doet meteen examen. Niet iedereen wordt toegelaten tot de examens. U wordt alleen toegelaten wanneer u voldoende praktijkervaring heeft.

 

Klik hier voor meer informatie over de beroepseisen, Nederlands en rekenen.

 

Na inschrijving ontvangt u de volledige Handleiding Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders. De examens bestaan uit verschillende onderdelen, praktisch, schriftelijk en mondeling. In de handleiding vindt u alle informatie over de verschillende examenonderdelen. Het is belangrijk dat u de informatie in de handleiding goed doorneemt.

 

     

Toelatingseisen

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U spreekt en schrijft Nederlands op niveau 2F of hoger;
  • U heeft 400 uur oppaservaring opgedaan in de afgelopen 2 jaar, waarvan minimaal 100 uur in het afgelopen jaar. Of u hebt zelf kinderen opgevoed (minimaal 2 jaar) en in de afgelopen twee jaren minimaal 100 uur oppaservaring opgedaan, waarvan minimaal 50 uur in het afgelopen jaar. U hebt oppaservaring opgedaan met kinderen van (bij voorkeur) verschillende leeftijden (baby, peuter, jong schoolkind)*
  • U hebt voldoende praktijkervaring met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt. Check hier de aspecten waarmee u ervaring moet hebben. 
  • U voldoet aan de wettelijk vooropleidingseis en kunt dat aantoonbaar maken met een kopie van uw diploma of u beschikt over voldoende praktijkervaring waardoor u in aanmerking komt voor een toelatingsonderzoek.

 

*Hieronder vallen zowel formele als informele (bijvoorbeeld kinderen van familie, vriendjes van kinderen en buren) oppasuren. U mag de oppasuren meetellen zodra u de volledige verantwoordelijkheid en zorg hebt over de kinderen. 

 

Intake en examens

 Nieuw stroomschema gastouders

 

 

                 

Stap 1: intake

Tijdens het telefonische intakegesprek bepalen we of u voldoende praktijkervaring heeft met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt. Dit is een toelatingseis voor de examens.

 

Na inschrijving maken wij met u een afspraak voor de telefonische intake. Voorafgaand aan de intake vult u online een formulier in. Indien uit het intakegesprek blijkt dat u niet over voldoende praktijkervaring beschikt, geven wij aan welke praktijkervaring u moet aanvullen. U krijgt drie maanden de tijd om uw ervaring aan te vullen. Na deze drie maanden volgt opnieuw een intakegesprek. U krijgt maximaal één herkansing van het intakegesprek.

 

Naast de schriftelijke en mondelinge examens Nederlands, rekenen en een schriftelijke opdracht krijgt u een beroepskennistoets. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. Na inschrijving voor de diplomaroute ontvangt u een complete voorbeeldtoets. 

 

Stap 2: centrale examens 

De centrale examens Nederlands en rekenen worden afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. De afnameperiodes van deze examens wordt bepaald door Cito. 

Het is niet verplicht om te starten met de centrale examens Nederlands en rekenen. Als dit beter in uw planning past mag u beginnen met de centrale examens, en daarna pas de schriftelijke examens en het praktijkexamen doen. Of u doet eerst de schriftelijke examens, dan de centrale examens, en pas daarna het praktijkexamen. Kijk dus goed in welke periode u de centrale examens wilt doen, voordat u de andere examendelen plant. Data centrale examinering

 

Stap 3: de schriftelijke examens 

Stap 3 bestaat uit twee schriftelijke onderdelen en neemt ongeveer 2 uur in beslag. U kunt voor de schriftelijke examens terecht op een van onze acht examenlocaties.

 

Naast de schriftelijke examens Nederlands krijgt u een beroepskennistoets. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. De vragen van de beroepskennistoets zijn gebaseerd op het boek ‘Pedagogisch Kader gastouderopvang’ en de aanvullende reader. Auteurs van het Pedagogisch Kader zijn Marianne Boogaard, Maartje van Daalen-Kapteijns, Mirjam Gevers Deynoot-Schaub (Kohnstamm Instituut) en Josette Hoex (Nederlands Jeugdinstituut). ISBN 9789036813297 of als E-book ISBN 9789036813297. Daarnaast krijgt u na inschrijving een reader met informatie over kinder EHBO en gezonde voeding voor kinderen.

 

Het Pedagogisch kader gastouderopvang is niet bij de prijs inbegrepen. Deze moet u zelf aanschaffen. De aanvullende reader is inbegrepen en ontvangt u digitaal. 

 

    Boek Pedagogisch Kader Gastouderopvang
 

Stap 4: het praktijkexamen

Tijdens het praktijkexamen gaat een examinator mee naar uw werkplek. Het praktijkexamen duurt ongeveer 3,5 uur. Een belangrijk onderdeel van het examen voert u uit met minimaal twee opvangkinderen van 1 t/m 7 jaar oud*. Tijdens het examen moet u een aantal voorgeschreven opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld een activiteit ondernemen met de kinderen.

 

* U kunt examen doen op uw adres of op het adres van de oppaskinderen en u kunt zelf kiezen met welke kinderen u examen doet, zolang zij tussen de 1 en 7 jaar oud zijn. Het huis hoeft nog niet aan alle officiële richtlijnen te voldoen. De omgeving moet kindvriendelijk, hygiënisch, opgeruimd en veilig zijn. Dat betekent dat de examinator zal beoordelen of de omgeving veilig is voor de kinderen waarmee u examen doet. Als u bijvoorbeeld examen doet met een kindje dat net kan lopen, zijn een traphekje en beveiligde stopcontacten nodig. Daarbij is het van belang dat u schoonmaakmiddelen veilig opbergt. De examinator controleert bijvoorbeeld niet of de woning voorzien is van een blusdeken. 


Na de observatie met de kinderen volgt een simulatieopdracht, een rollenspel en een interview met de examinator. Tijdens dit interview gaat de examinator met u in op uw kennis, houding en vaardigheden die tijdens de observatie niet aan de orde zijn geweest.

De examinator zal u vragen naar recente praktijkvoorbeelden.

 

Het praktijkexamen is op uw werkplek. Voorwaarde is dat uw werkplek in Nederland is (uitgezonderd Waddeneilanden).

 

Stap 5: Keuzedeelexamens

Waar mogelijk worden de keuzedeel examens gecombineerd met het praktijkexamen. Na de telefonische intake kunt u van start gaan met de keuzedeel examens. U maakt een aantal schriftelijke opdrachten. U levert de opdrachten in voor uw praktijkexamen. Na de Proeve van Bekwaamheid en de mondelinge examens gaat u verder met de examens voor de keuzedelen. Hoe het examen er precies uitziet verschilt per keuzedeel. Voor de meeste keuzedelen maakt u thuis opdrachten en maakt u een portfolio. Tijdens de praktijkexamens spreekt u over de gemaakte opdrachten met de assessor.

 

De keuzedelen zorgen voor verdieping of verbreding van het kwalificatiedossier. U moet examen doen in twee keuzedelen. Voor Helpende zorg en welzijn voor Gastouders kunt u bij Rivordiplomaroute kiezen uit de volgende gekoppelde keuzedelen:

 

Keuzedelen

 

K0022

Digitale vaardigheden basis

K0211

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

K0080

Oriëntatie op ondernemerschap

K0071

Nederlands 3F (afname deels bij ROC Rivor in Tiel, Nederlands 3F telt voor twee keuzedelen) 

 

Stap 6: Diplomering 

Als u alle examens* met een voldoende heeft behaald komt u in aanmerking voor het diploma Helpende Zorg en Welzijn. Een wettelijk erkend mbo niveau 2 diploma.

 

*de uitslag van rekenen en de keuzedeel - examens tellen voorlopig nog niet mee voor de zak-slaagkans. 

 

Praktische info

Startdata                                              

U kunt starten wanneer u wilt. Het hele jaar door kunt u zich inschrijven en starten met de diplomaroute. 

 

Duur                                                                                          

 

 

De duur van de diplomaroute is afhankelijk van uw eigen tempo. U krijgt maximaal 8 maanden de tijd (gerekend vanaf het eerste examen) om de diplomaroute te doorlopen.

 

Locaties          

 

Schriftelijke examens in Diemen, Roermond, Assen,  Utrecht, Zaltbommel, Zoetermeer en Zutphen. 

 

De centrale examens Nederlands en rekenen wordt afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. 

 

Data centrale Cito examinering

 

Herkansen  

Alle examenonderdelen die bepalen of u slaagt of zakt kunnen maximaal één keer herkanst worden.

 

De examens Nederlands mogen tweemaal herkanst worden. 

 

Kosten            

 

Deelname aan de totale diplomaroute kost 950 euro*.
Voor het eerste deel van de diplomaroute (inschrijving, intake, centrale en schriftelijke examens) zijn de kosten 300 euro, voor het tweede deel 650 euro. U betaalt dus in twee delen.

 

*herkansingen zijn niet inbegrepen. Het Pedagogisch kader gastouderopvang is niet inbegrepen. 

 

 

Tarieven diplomaroute Helpende zorg en welzijn voor gastouders

 

onderdeel diplomaroute  tarief    
termijn 1  €        300    

termijn 1: inschrijving en intake €125 |schriftelijke en centrale examinering €175

     
termijn 2  €         650    
termijn 2: praktijkexamen en keuzedelen      
TOTAAL (exclusief herkansingen en literatuur)   €         950    

 

 

Herkansingen diplomaroute  Helpende zorg en welzijn voor gastouders

 

onderdeel diplomaroute   examenkosten  voorrijkosten 

totale kosten

beroepsgerichte kennistoets  €      75    €  75
praktijkexamen observatie*  €    200  €     50  € 250
praktijkexamen interview**  €      75  €     50  € 125
praktijkexamen simulatieopdracht**  €      75  €     50  € 125
praktijkexamen volledig (obs+int+sim)  €    350  €     50  € 400
keuzedeel examen (per keuzedeel)   €      50    
examen Nederlands (per onderdeel)  €      50    
examen rekenen   €      50    
       
*voor het praktijkexamen worden voorrijkosten in rekening gebracht.      
**u kunt ervoor kiezen om het onderdeel interview en/of simulatieopdracht bij ROC Rivor in Zaltbommel af te leggen. Als u naar Zaltbommel komt worden er geen voorrijkosten in rekening gebracht. 

 

Voor inschrijvingen vanaf 1 februari 2019 zijn bovenstaande toelatingseisen en tarieven van toepassing. 

 

 

Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar, voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

 

Tip: Schrijf u alleen in voor deze diplomaroute als u aan de toelatingseisen voldoet. U heeft géén recht op restitutie van de kosten (300 euro) wanneer u het eerste deel van de diplomaroute niet afmaakt. Een reden voor het niet afmaken kan zijn dat u niet wordt toegelaten tot de examens, omdat uit de intakeprocedure blijkt dat u niet aan de toelatingseisen voldoet.

 

 

Vragen aan ons?

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 13:00 uur op telefoonnummer: 0344-656256. U kunt ook mailen naar: diplomaroute@rocrivor.nl

 

 

Inschrijven

Aanmelden? Klik hier om uzelf in te schrijven.