Fotomateriaal Rivor Diplomaroute19
Werkgevers
Kwaliteit en Innovatie
Onze Diplomaroute

Praktijkervaring die u nodig heeft

 

Ruime ervaring met het laden en lossen van goederen

 • gebruik van materieel zoals steekwagen, magazijnwagen, rolcontainer,motorpallettruck;
 • werken met vrachtbrieven en pakbonnen;
 • controleren van de goederen op kwantiteit en kwaliteit, derving herkennen en beperken;
 • goederen opslaggereed maken (ompakken, etiketteren, sorteren)
 • goederen verdelen over een laadruimte, stuwen en verankeren.
 • Ruime ervaring met het verzamelen en verzendklaar maken van goederen
 • gebruik van materieel zoals rolcontainer, magazijnwagen, orderverzameltruck;
 • orders verzamelen (van papier of geautomatiseerde order);
 • orders verzendklaar maken (merken, etiketteren, gebruik van dozen, plastic, tape).

 

Ruime ervaring met het inventariseren van de voorraad

 • efficiënt en handig tellen van de voorraad of delen van de voorraad;
 • administreren van bevindingen;
 • verwerken van de inventarisatie in het voorraadsysteem.

 

Ruime ervaring met het werken volgens instructies en procedures

 • goed bekend met de in uw bedrijf geldende instructies en procedures
 • goed bekend met wettelijke voorschriften die gelden voor werken in een magazijn, zoals veilig werken.

 

Ervaring met:

 • verrichten van VAS activiteiten (bijvoorbeeld: kerstpakketten samenstellen, handleidingen of gratis pennen toevoegen).
 • Samenwerken met collega’s, overleggen en rapporteren aan leidinggevende, teamleider of chauffeur.

 

 

Terugkeren naar diplomaroute Logistiek medewerker