Logistiek medewerker (mbo-niveau 2)

Algemeen

 

Als logistiek medewerker bent u medeverantwoordelijk voor de logistieke operatie binnen bijvoorbeeld in een magazijn of distributiecentrum. Uw taken zijn onder andere goederenontvangst, order picking, voorraad- en goederen beheer en opslag van goederen. U zorg ervoor dat goederen op de meest efficiënte manier het bedrijf inkomen en verlaten. Zonder goede logistiek wordt het een chaos; u zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt.

 

Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. U volgt geen lessen maar doet meteen examen. Niet iedereen wordt toegelaten tot de examens. U wordt alleen toegelaten wanneer u voldoende praktijkervaring heeft.

 

Na inschrijving ontvangt u een inlogcode voor uw persoonlijke account en de volledige Handleiding
Logistiek Medewerker.

Het is belangrijk dat u de informatie in de handleiding goed doorneemt. De examens bestaan uit verschillende onderdelen, praktisch, schriftelijk en mondeling. In de handleiding vindt u alle informatie over de verschillende examenonderdelen.

 

Klik hier voor meer informatie over de beroepseisen, Nederlands en rekenen.

 

 
 Handleiding deelnemer logistiek

Toelatingseisen  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U spreekt en schrijft Nederlands.
  • U voldoet aan de wettelijke toelatingseis. Klik hier voor meer informatie over vooropleiding en toelating tot mbo niveau 2. 
  • U heeft in de afgelopen 2 jaar minimaal 400 uur praktijkervaring opgedaan waarin u werkzaamheden van logistiek medewerker heeft uitgevoerd.
  • U heeft voldoende ervaring met alle aspecten waar een logistiek medewerker mee te maken krijgt. Klik hier voor een omschrijving van de praktijkervaring die u nodig heeft.

 

 

Intake en examens

 

 Stroomschema LM HKS deel1

 

De diplomaroute bestaat uit zes stappen: 

 

Stap 1: inschrijving en telefonische intake 

 

Tijdens het telefonische intakegesprek bepalen we of u voldoende praktijkervaring heeft met alle aspecten waar een logistiek medewerker mee te maken krijgt. Dit is een toelatingseis voor de examens.

 

Na inschrijving maken wij met u een afspraak voor de telefonische intake. Voorafgaand aan de intake vult u online een formulier in.

 

Indien uit het intakegesprek blijkt dat u niet over voldoende praktijkervaring beschikt geven wij aan welke praktijkervaring u moet  aanvullen. U krijgt drie maanden de tijd om uw ervaring aan te vullen. Na deze drie maanden volgt opnieuw een intakegesprek. U krijgt maximaal één herkansing van het intakegesprek.

 

Stap 2: centrale examens 

 

Het centrale examen Nederlands en rekenen wordt afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. De afnameperiodes van deze examens wordt bepaald door Cito. 

 

Het is niet verplicht om te starten met de centrale examens Nederlands en rekenen. Als dit beter in uw planning past mag u beginnen met het centrale examen, en daarna pas de schriftelijke examens en het praktijkexamen doen. Of u doet eerst de schriftelijke examens, dan het centrale examen, en pas daarna het praktijkexamen. Kijk dus goed in welke periode u de centrale examens wilt doen, voordat u de andere examendelen plant. Data centrale examinering

 

Stap 3: de schriftelijke examens

 

De schriftelijke examens bestaan uit twee onderdelen en neemt in totaal 3 uur in beslag. U kunt voor de schriftelijke examens terecht op een van onze acht examenlocaties.

 

Naast het schriftelijke examens Nederlands schrijven krijgt u een beroepskennisexamen. Dit examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. De meeste vragen van het beroepskennisexamen zijn gebaseerd op “Theorie Logistiek Medewerker" van uitgeverij OVD (deze boeken moet u zelf aanschaffen: 

 

Boek

Titel

ISBN

MBO-LM-B-01-20

Kerntaak 1: Ontvangen en opslaan

978-94-6171-428-2

MBO-LM-B-02-20

Kerntaak 2: Orders verzamelen

978-94-6171-467-1

MBO-LM-B-03-20

Kerntaak 3: Goederen/producten verzenden

978-94-6171-469-5

 

 

 

Stroomschema LM HKS deel2

 

Stap 4: praktijkexamen

 

Tijdens het praktijkexamen gaat een examinator mee naar uw werkplek om u gedurende 4 uur te observeren in de praktijk.

Tijdens deze observatie moet u een aantal voorgeschreven opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld een vrachtwagen of bestelwagen laden met producten uit uw magazijn en een order verzamelen.

Na deze observatie volgt een verantwoordingsgesprek met de exminator. Aansluistend worden de examens Nederlands spreken en gesprekken afgenomen. 

 

Het praktijkexamen is op uw werkplek. Voorwaarde is dat uw werkplek in Nederland is (uitgezonderd Waddeneilanden) en dat uw werkgever toestemming heeft gegeven dat een examinator u komt beoordelen.

 

Let op: Heeft u een geschikte werkplek voor het praktijkexamen? Dit hoeft geen betaalde werkplek te zijn, een stageplek of een plek waar u vrijwilligerswerk doet kan ook volstaan. Een geschikte werkplek voor het examen houdt in ieder geval in dat

·       u goederen kunt verzamelen in het magazijn (niet volledig geautomatiseerd).

·       een vervoerseenheid (vrachtwagen, bestelwagen, busje) beschikbaar is tijdens het examen.

·       tijdens het examen een afgezette sectie beschikbaar is waar u de voorraad kan inventariseren.

 

Stap 5: Keuzedeel - examens

 

Waar mogelijk worden de keuzedeel examens gecombineerd met het praktijkexamen. Na de telefonische intake kunt u van start gaan met de keuzedeel examens. U maakt een aantal schriftelijke opdrachten. U levert de opdrachten in voor uw praktijkexamen. Na de Proeve van Bekwaamheid en de mondelinge examens gaat u verder met de examens voor de keuzedelen. Hoe het examen er precies uitziet verschilt per keuzedeel. Voor de meeste keuzedelen maakt u thuis opdrachten en maakt u een portfolio. Tijdens de praktijkexamens spreekt u over de gemaakte opdrachten met de assessor.

 

De keuzedelen zorgen voor verdieping of verbreding van het kwalificatiedossier. U moet examen doen in twee keuzedelen. Voor Logistiek medewerker kunt u bij Rivordiplomaroute kiezen uit de volgende gekoppelde keuzedelen:

 

Keuzedelen

 

K0022

Digitale vaardigheden basis

K0211

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

K0071

Nederlands 3F


  

Stap 6: Diplomering 

 

Als u alle examens* met een voldoende heeft behaald komt u in aanmerking voor het diploma Logistiek medewerker. Een wettelijk erkend mbo niveau 2 diploma.

 

Praktische info

 

Startdata                                              

U kunt starten wanneer u wilt. Het hele jaar door kunt u zich inschrijven en starten met de diplomaroute. 

 

Duur                                                                                          

 

 

De duur van de diplomaroute is afhankelijk van uw eigen tempo. U krijgt maximaal 8 maanden de tijd (gerekend vanaf het eerste examen) om de diplomaroute te doorlopen.

 

Locaties          

 

Schriftelijke examens in Assen, Diemen, Roermond, Utrecht, Zaltbommel, Zoetermeer en Zutphen. 

 

Het centrale Cito examen Nederlands en rekenen wordt afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. 

 

Herkansen  

Alle examenonderdelen die bepalen of u slaagt of zakt kunnen maximaal één keer herkanst worden.

 

Het examen Nederlands mag tweemaal herkanst worden. 

 

Kosten            

 
 

Deelname aan de totale diplomaroute kost 1250 euro*.

Voor het eerste deel van de diplomaroute (inschrijving t/m schriftelijke examens) zijn de kosten 250 euro, voor het tweede deel 1000 euro. U betaalt dus in twee delen.

 

*Herkansingen zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. 

 

Kosten herkansing: 

herkansing beroepsgericht kennisexamen

 €           100

herkansing praktijkexamen

 €           350

herkansing keuzedeel-examen

 €           100**

herkansing Nederlands of rekenen

** per onderdeel 

 €           75**

 

 

Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar, voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

 

Tip: Schrijf u alleen in voor deze diplomaroute als u aan de toelatingseisen voldoet. U heeft géén recht op restitutie van de kosten (250 euro) wanneer u het eerste deel van de diplomaroute niet afmaakt. Een reden voor het niet afmaken kan zijn dat u niet wordt toegelaten tot de examens omdat uit de intakeprocedure blijkt dat u niet aan de toelatingseisen voldoet.

 

 

Vragen aan ons?

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 13:00 uur op telefoonnummer: 0344-656256. U kunt ook mailen naar: diplomaroute@rocrivor.nl 

 

Inschrijven

Aanmelden? Klik hier om uzelf in te schrijven.