Fotomateriaal monteur elektro installaties
Werkgevers
Kwaliteit en Innovatie
Onze Diplomaroute

Praktijkervaring die u nodig heeft

 

Ruime ervaring met het aanleggen van kabels en leidingen

 • Leggen en monteren van uiteenlopende kabels, snoeren en buizen (inclusief coderen bekabeling, monteren inbouw- en centraaldozen en draadtrekken).
 • Aanleggen van goot en ladderbaan.

 

Ruime ervaring met het plaatsen en monteren van componenten/ isolatiematerialen

 • Monteren van schakelmateriaal, armaturen en apparatuur
 • Monteren van zwakstroomcomponenten en (eenvoudige) 3-fase-apparatuur.
 • Monteren van (hoofd)aarding en vereffeningssystemen

 

Ruime ervaring met het demonteren van componenten en onderdelen

 • Het buiten bedrijf stellen van een installatie en op verantwoorde wijze demonteren, zodat deze klaar is voor aanpassingen.

 

Ruime ervaring met (veilig) werken volgens instructies

 • Werken volgens de geldende arbo-,  veiligheids- en milieuvoorschriften (VCA Basis) en toepassen van specifieke voorschriften, zoals NEN 3140 en NEN 1010.
 • Werken volgens gegeven instructies.
 • Werken volgens tekeningen en schema’s.

 

Ervaring met het assembleren van deelproducten

 • Het assembleren van deelproducten: samenstellen, monteren en aansluiten van verdeelinrichtingen en andere deelproducten, zoals een klemmenstrook.

 

Ervaring met het beproeven van een installatie

 • Assisteren bij het in bedrijf stellen/controle/storingen van een installatie, zowel sterk- als zwakstroom
 • Vóór oplevering controleren op het oog, (eenvoudige) metingen doen en (eenvoudige) storingen zoeken.

 

 Ervaring met:

 • Het verzamelen van alle benodigde materialen en middelen voor een karwei.
 • Gesprekken met klanten om informatie te geven over de geplaatste installatie en om vragen te beantwoorden.

 


Terugkeren naar diplomaroute Monteur elektrotechnische installatie