Monteur Mechatronica

 

Een diplomaroute
Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. Er hoeven geen lessen gevolgd te worden, maar een deelnemer doet meteen examen. Niet iedereen wordt toegelaten tot de examens. Een deelnemer wordt alleen toegelaten wanneer hij/zij voldoende praktijkervaring heeft.
 

Een veelzijdige monteur
Als monteur mechatronica werk je in de machine-industrie en apparatenbouw. Je werk is veelzijdig; werktuigbouwkunde, elektronica en informatietechniek zitten allemaal in je pakket. 

 
Wat kun je als monteur mechatronica
Je bouwt en onderhoudt machines en onderdelen voor machines. Het gaat bijvoorbeeld om liften, allerlei plaatsings- en sorteermachines (pick and place), vul- en verpakkingsmachines, lasrobots, volautomatische melkmachines en kopieermachines.
De machines werken vaak met hoge nauwkeurigheid en grote snelheden. Meestal werk je in een werkplaats of montage-afdeling, maar  bepaalde werkzaamheden kan je ook op locatie bij de klant uitvoeren.
Je werkt zelfstandig, maar kunt altijd terugvallen op je leidinggevende of ervaren collega.

 

Algemene toelatingseisen

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Spreekt en schrijft Nederlands
  • Je voldoet aan de wettelijke toelatingseis
  • Je hebt in de afgelopen 2 jaar minimaal 400 uur praktijkervaring opgedaan
  • Je hebt voldoende ervaring met alle aspecten waaraan een monteur Mechatronica mee te maken krijgt

 

Om te controleren of jouw praktijkervaring voldoet, kun je alvast proberen onderstaande vragen te beantwoorden

 

 

 

 

Formele eisen

In het kwalificatiedossier staat uitgebreid beschreven over welke kennis, houding en vaardigheden u moet beschikken om het diploma Monteur elektrotechnische installaties te kunnen behalen. In de verschillende examenonderdelen wordt beoordeeld of voldoet aan de eisen uit het kwalificatiedossier. Het is niet nodig dat u het kwalificatiedossier kent of bestudeert.

 

Heeft u belangstelling het kwalificatiedossier eens door te kijken dan kunt u het hier downloaden.

 

 

Nederlands en rekenen

Omdat deze diplomaroute een mbo-examen is wordt er ook geëxamineerd in de vakken Nederlands en rekenen. Dit is wettelijk verplicht. De uitslag van deze examens telt tot het schooljaar 2019 - 2020 niet mee in de slaag-zak regeling. Dat wil zeggen dat het tot die tijd mogelijk is het diploma te behalen met onvoldoende(s) voor rekenen. De uitslagen van Nederlands en rekenen worden wel vermeld op de resultatenlijst bij het diploma.

Praktische info

Startdata:        
Starten kan op ieder moment. Het hele jaar door kan een deelnemer zichzelf inschrijven en starten met de diplomaroute.

Duur:              
De duur van de diplomaroute is afhankelijk het tempo van de deelnemer. Iedereen krijgt maximaal 8 maanden de tijd om de diplomaroute te doorlopen.

Centraal Examen        
Het centrale examen Nederlands en rekenen wordt afgenomen bij         
ROC Rivor in Tiel (tegen meerprijs is landelijke examinering mogelijk).              

Herkansen:     
Alle examenonderdelen die bepalen of een deelnemer slaagt of zakt kunnen maximaal één keer herkanst worden.

Kosten:           
Deelname aan de totale diplomaroute kost 2118 euro*.

                     

*herkansingen niet inbegrepen.

 

 

Stroomschema POa HKS deel1

 

 

De diplomaroute

De diplomaroute bestaat uit 3 onderdelen: 

1.   Intakeassessment

2.   Centrale examens

3.   Proeve van bekwaamheid + keuzedeel examens + examens Nederlands schrijven, spreken en gesprekken voeren

 

Intakeassessment 

Het intakeassessment vindt plaats op de werkplek en bestaat uit een uur observatie en een persoonlijk gesprek van een uur. Tijdens de intake bepalen we of de deelnemer voldoende praktijkervaring heeft met alle aspecten waar een monteur mechatronica mee te maken krijgt. Dit is een toelatingseis voor de examens. Uit het intakeassessment volgt een persoonlijk advies. Indien nodig een scholingsadvies op maat.

Na inschrijving maken we een afspraak voor het intakeassessment. Indien uit de intake blijkt dat de deelnemer niet over voldoende praktijkervaring beschikt geven wij aan welke praktijkervaring aangevuld moet worden. De deelnemer krijgt drie maanden de tijd om ervaring aan te vullen. Na deze drie maanden volgt opnieuw een intakegesprek.

 

Centrale examens

Omdat deze diplomaroute een mbo-examen is wordt er ook geëxamineerd in de vakken Nederlands en rekenen, dit is wettelijk verplicht. De uitslag van de examens Nederlands telt mee in de slaag-zak regeling. Een deel van Nederlands (Luisteren en Lezen) en rekenen wordt centraal geëxamineerd. Deze examinering vindt plaats bij ROC Rivor in Tiel. De centrale examens Nederlands worden vijf keer per jaar afgenomen. De uitslag van het examen rekenen telt voorlopig niet mee in de slaag-zak regeling.

Proeve van Bekwaamheid + keuzedeel examens

De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit een observatie (maakt elektrotechnische- en mechatronische producten, bouwt montageondergrond op, voert mechatronisch onderhoud uit) en een eindgesprek (toetsing kennis en inzicht).

De Proeve van Bekwaamheid duurt ongeveer 28 uur en is verdeeld over drie

werkdagen. De Proeve van Bekwaamheid vindt plaats bij ROC Rivor in Tiel. Examinering op de werkplek is bespreekbaar indien de werkplek geschikt is voor examinering, met uitzondering van de Waddeneilanden. De Proeve van Bekwaamheid wordt uitgevoerd in een groep van maximaal 5 deelnemers. Per groep is een examinator en een werkplaatschef aanwezig. Onderstaand stroomschema is een weergave van de diplomaroute Monteur mechatronica.

 

Handleiding diplomaroute

Na inschrijving ontvangt de deelnemer een volledige handleiding Monteur mechatronica. De examens bestaan uit verschillende onderdelen, praktisch,schriftelijk en mondeling. In de handleiding staat alle informatie over de verschillende examenonderdelen beschreven.