Medewerker sport en recreatie

De Medewerker sport en recreatie assisteert bij het aanbieden van sport- bewegings- en recreatieve activiteiten. U richt een sport- en bewegingssituatie in, verzorgt materialen, geeft instructie aan groepen of individuele deelnemers en begeleidt en stimuleert hen. Een medewerker sport en recreatie is in veel gevallen werkzaam in sportaccommodaties (sporthal, zwembad, fitnesscentra) of bij sportvereningiengen, alsmede campings en bungalowparken en outdoor sportbedrijven. U ondersteunt de activieteiten van trainers en instructeurs, begeleidt gasten en deelnemers en  weet hen op plezierige wijze te vermaken en enthousiasmeren. U houdt zich aan voorschriften en instructies en volgt gemaakte afspraken op.

Toelatingseisen

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U spreekt en schrijft Nederlands.
  • U voldoet aan de wettelijk vooropleidingseis en kunt dat aantoonbaar maken met een kopie van uw diploma of u beschikt over voldoende praktijkervaring waardoor u in aanmerking komt voor een toelatingsonderzoek.
  • U heeft in de afgelopen 2 jaar minimaal 400 uur praktijkervaring opgedaan.
  • U heeft voldoende praktijkervaring met alle aspecten waar een Medewerker sport en recreatie mee te maken krijgt.

 

 

Kosten diplomaroute Medewerker sport en recreatie
De totale kosten voor deze diplomaroute zijn €1200,-- . De factuur is opgesplitst in meerdere delen. Na inschrijving ontvangt u een eerste factuur van €250,--. Zodra deze factuur is voldaan en verwerkt, wordt met u contact opgenomen voor een intakeprocedure en het inplannen van het eerste deel van het examen.

 

Examen beroepspraktijk
Het examen van de beroepspraktijk duurt in totaal ongeveer vier uur.

Op de dag van het examen moet er een half uur voor het daadwerkelijke examen een leidinggevende of ervaren collega beschikbaar zijn die de assessor kan uitleggen welke ondersteunende werkzaamheden en welke sport- en recreatie-activiteiten er in de organisatie plaatsvinden. Dit gesprek is bedoeld om de assessor een duidelijk beeld te geven van de gebruikelijke procedures in het bedrijf. Deze kennis heeft hij nodig om de observatie te kunnen uitvoeren.

De assessor moet voor de ondersteunende werkzaamheden bijvoorbeeld weten hoe en waar de deelnemers worden ontvangen, administratieve gegevens worden verwerkt, en welke mogelijkheden er in de organisatie zijn om eten en drinken te bestellen. Daarnaast moet de assessor meer weten over de sport- of recreatie-activiteiten en de rol die de werknemer daarin inneemt. Op basis van uw uitleg over de organisatie bepaalt de assessor samen met de leidinggevende in welke volgorde het examen zal plaatsvinden. De leidinggevende of ervaren collega hoeft er tijdens de observatie die volgt niet steeds bij te zijn, maar moet wel beschikbaar zijn voor vragen.

De uitvoering van het examen vergt enige voorbereiding van de deelnemer en van de examenlocatie. Om ervoor te zorgen dat de assessor tijdens de observatie alle beoordelingspunten ook echt kan beoordelen, zijn er opdrachtbeschrijvingen en examencondities opgesteld. Het is belangrijk dat vooraf samen met de deelnemer een controle plaatsvindt of de opdrachten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden, en of de deelnemer kan voldoen aan de examencondities.

 

 

 

 

 

De diplomaroute bestaat uit zes stappen: 


Stap 1: inschrijving en telefonische intake 

Tijdens het telefonische intakegesprek bepalen we of u voldoende praktijkervaring heeft met alle aspecten waar een logistiek medewerker mee te maken krijgt. Dit is een toelatingseis voor de examens.

Na inschrijving maken wij met u een afspraak voor de telefonische intake. Voorafgaand aan de intake vult u online een formulier in.

Als uit het intakegesprek blijkt dat u niet over voldoende praktijkervaring beschikt geven wij aan welke praktijkervaring u moet  aanvullen. U krijgt drie maanden de tijd om uw ervaring aan te vullen. Na deze drie maanden volgt opnieuw een intakegesprek. U krijgt maximaal één herkansing van het intakegesprek.

 

Stap 2: centrale examens  

Het centrale examen Nederlands en rekenen wordt afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. De afnameperiodes van deze examens wordt bepaald door Cito. 

Het is niet verplicht om te starten met de centrale examens Nederlands en rekenen. Als dit beter in uw planning past mag u beginnen met het centrale examen, en daarna pas de schriftelijke examens en het praktijkexamen doen. Of u doet eerst de schriftelijke examens, dan het centrale examen, en pas daarna het praktijkexamen. Kijk dus goed in welke periode u de centrale examens wilt doen, voordat u de andere examendelen plant. Data centrale examinering


Stap 3: de schriftelijke examens

De schriftelijke examens bestaan uit twee onderdelen en neemt in totaal 3 uur in beslag. U kunt voor de schriftelijke examens terecht op een van onze acht examenlocaties.


Stap 4: praktijkexamen

Tijdens het praktijkexamen gaat een examinator mee naar uw werkplek om u gedurende 4 uur te observeren in de praktijk.

Tijdens deze observatie moet u een aantal voorgeschreven opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld een vrachtwagen of bestelwagen laden met producten uit uw magazijn en een order verzamelen.

Na deze observatie volgt een verantwoordingsgesprek met de exminator. Aansluistend worden de examens Nederlands spreken en gesprekken afgenomen. 

Het praktijkexamen is op uw werkplek. Voorwaarde is dat uw werkplek in Nederland is (uitgezonderd Waddeneilanden) en dat uw werkgever toestemming heeft gegeven dat een examinator u komt beoordelen.

Let op: Heeft u een geschikte werkplek voor het praktijkexamen?
Dit hoeft geen betaalde werkplek te zijn, een stageplek of een plek waar u vrijwilligerswerk doet kan ook volstaan. 
 

Stap 5: Keuzedeel - examens

Waar mogelijk worden de keuzedeel examens gecombineerd met het praktijkexamen. Na de telefonische intake kunt u van start gaan met de keuzedeel examens. U maakt een aantal schriftelijke opdrachten. U levert de opdrachten in voor uw praktijkexamen. Na de Proeve van Bekwaamheid en de mondelinge examens gaat u verder met de examens voor de keuzedelen. Hoe het examen er precies uitziet verschilt per keuzedeel. Voor de meeste keuzedelen maakt u thuis opdrachten en maakt u een portfolio. Tijdens de praktijkexamens spreekt u over de gemaakte opdrachten met de assessor.

De keuzedelen zorgen voor verdieping of verbreding van het kwalificatiedossier. U moet examen doen in twee keuzedelen. 


Stap 6: Diplomering

 

 

 

 

 

Als u vragen heeft over een diplomaroute kunt u ons altijd bereiken per mail: diplomaroute@rocrivor.nl

Ook zijn wij dagelijks tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar (met uitzondering van het weekend): 0344 656256