Fotomateriaal Rivor Diplomaroute14
Werkgevers
Kwaliteit en Innovatie
Onze Diplomaroute

Formele eisen en rekenen

In het kwalificatiedossier Administratief medewerker staat uitgebreid beschreven over welke kennis, houding en vaardigheden u moet beschikken om het diploma Secretarieel Medewerker te kunnen behalen. In de verschillende examenonderdelen wordt beoordeeld of voldoet aan de eisen uit het kwalificatiedossier. Het is niet nodig dat u het kwalificatiedossier kent of bestudeert.

 

Heeft u belangstelling het kwalificatiedossier eens door te kijken dan kunt u het hier downloaden. 

 

 

Rekenen

Omdat deze diplomaroute een mbo-examen is wordt er ook geëxamineerd in het vak rekenen, dit is wettelijk verplicht. De uitslag van dit examen telt niet mee in de slaag-zak regeling. Dat wil zeggen dat het mogelijk is het diploma te behalen met een onvoldoende voor rekenen. De uitslag van rekenen wordt wel vermeld op de resultatenlijst bij het diploma.

 

 


Terugkeren naar diplomaroute Secretarieel medewerker