Fotomateriaal Rivor Diplomaroute6
Werkgevers
Kwaliteit en Innovatie
Onze Diplomaroute

Praktijkervaring die u nodig heeft

 

Ruime ervaring met verzorgen van correspondentie

 • gegevens (zoals adressen en namen van contactpersonen) verzamelen;
 • verzamelde gegevens uitwerken in een concept begeleidend schrijven, (standaard)brief, memo of mailing;
 • correspondentie opslaan en registreren;
 • correspondentie digitaal en op papier archiveren;
 • adressenbestand actueel houden. 

 

Ruime ervaring met verzorgen van inkomende en uitgaande post

 • inkomende (papieren en digitale) post ontvangen, dateren, sorteren, registreren, archiveren en distribueren;
 • uitgaande (papieren en digitale) post verzendklaar maken, frankeren en verzenden;
 • goederen (zoals pakketjes of bestellingen) ontvangen en verzenden. 
 • Ruime ervaring met verwerken van gegevens in een geautomatiseerd systeem
 • administratieve gegevens (zoals relatiegegevens, adreswijzigingen of inkooporders) verwerken in een geautomatiseerd systeem.

 

Ervaren met:

 • afspraken vastleggen of wijzigen in een (digitale) agenda;
 • zaalreserveringen verwerken in een (digitale) agenda of geautomatiseerd systeem;
 • bezoekers ontvangen, in- en uitschrijven, informatie verstrekken en begeleiden naar de plaats van afspraak;
 • telefoongesprekken aannemen, informatie vertrekken, doorverbinden en telefoonnotities maken;
 • eenvoudige formulieren (zoals bestelformulieren, declaraties en ziekmeldingen) invullen;
 • controleren van voorraad (zoals de voorraad kantoor- of cateringartikelen op de eigen afdeling). 

 

Ten slotte kunt u iets vertellen over de manier waarop u omgaat met vertrouwelijke informatie. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met nieuwsgierige collega’s, die weten dat u de agenda van uw leidinggevende kan inzien? Of wat zegt u op vragen over de ziekmelding van een collega? Terugkeren naar diplomaroute Secretarieel medewerker