Fotomateriaal Rivor Diplomaroute17
 

Blog

06 november 2014

Verzilveren van werkervaring

 

 Logo Min 300 Dpi

Zorgcentra de Betuwe is een moderne zorgorganisatie in het rivierengebied. Zij kozen voor de inzet van de Rivordiplomaroute om van ervaren medewerkers, gediplomeerde medewerkers te maken. Opleidingsadviseur Ellen Wissink vertelt: 

 

“Wij kenden ROC Rivor al en wisten van het bestaan van de diplomaroute. We hebben de diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn eerst op kleine schaal getest en dat beviel goed. Daarna zijn we deze route meer gaan inzetten binnen onze organisatie. Nu volgen bijna 30 medewerkers de diplomaroute of zijn er nog mee bezig. Wat we positief vinden aan de diplomaroute is dat het flexibel van opzet is. De trajecten zijn zeer concreet voor onze medewerkers, dit geeft hen duidelijkheid. Aan de hand van deze ervaringen was de keuze makkelijk te maken. En het positieve oordeel van de Onderwijsinspectie is voor ons ook belangrijk geweest.

We zitten als organisatie in een traject van herinrichting en de diplomaroute draagt bij aan het kwalificeren van onze medewerkers. De toename van cliënten met complexe zorgvragen vereist nu eenmaal gekwalificeerd personeel.

Gebruik pre-toetsing om deelnemers te screenen
Een belangrijk aspect bij het inzetten van de diplomaroute is ons eigen traject van pre-toetsing. We voeren eerst een capaciteitentest uit en ook de leidinggevende speelt een rol bij het voordragen van een medewerker. We toetsen de zelfstandigheid en ervaring van de betreffende medewerker. Zo proberen we de groep, die de diplomaroute gaat volgen, zo kansrijk mogelijk te maken. We hebben twee trajecten die parallel naast elkaar lopen: enerzijds hebben we de reguliere diplomaroute, maar we zetten ook een versie in waarbij een ondersteunend aspect hoort. Zo kunnen we, afhankelijk van de mogelijkheden en werkervaring van de individuele medewerker, een traject aanbieden dat het beste aansluit op de individuele behoefte.

Medewerkers groeien in zelfvertrouwen
Het grote voordeel van de diplomaroute is dat het zo flexibel is. Per medewerker start het programma op een voor ons geschikt moment. We hoeven dus niet te wachten en dat wordt door ons en de deelnemers als erg prettig ervaren. Het fijne van de diplomaroute is verder dat het een kort en snel traject is, waardoor onze medewerkers snel de route kunnen doorlopen. Zo verzilveren we de werkervaring van onze medewerkers en daar gaat het uiteindelijk om. Daarnaast is het fijn werken met Rivordiplomaroute als organisatie. Afspraak is ook echt afspraak! Ik zie medewerkers, die eenmaal de diplomaroute hebben doorlopen, groeien in hun zelfvertrouwen en hun werk. Dat geeft veel voldoening.

Tip
Mijn advies aan elke organisatie die overweegt om de diplomaroute in te zetten? Kijk vooraf heel goed naar de individuele medewerker. Past hij/zij bij dit traject? Is deze medewerker in staat om zelfstandig te werken? Beschikt hij/zij over de goede werkervaring? Is de computervaardigheid in orde? Kortom, ontwikkel een traject van pre-toetsing.”

0 reacties Plaats een reactie
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
  • Plaats een reactie