Extra Fotografie Demoversie November 2013
 

Blog

28 mei 2014

Meewerken aan sociale inclusie

 

 Si

 

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben minder kans op betaald werk. De overheersende mening is dat zij minder kunnen, maar dat is lang niet altijd waar. En mensen met een beperking willen graag aan het werk! Vaak is het bezwaar van werkgevers dat het kosten met zich mee brengt voor hulpmiddelen en aanpassingen. Vervoer van en naar het werk staat ook in de weg, omdat openbaar vervoer vaak slecht toegankelijk is en aangepast vervoer duur, tijdrovend en niet altijd beschikbaar. Het is belangrijk om deze bezwaren uit de weg te ruimen, zodat mensen met een beperking een eerlijke kans op een baan krijgen.

 

Sociale inclusie is goed voor de samenleving

Mensen met een functiebeperking willen werken en hun eigen inkomen verdienen. Met dit inkomen kunnen sociale activiteiten gefinancierd worden. Geen werk hebben betekent afhankelijk zijn van een (kleine) uitkering en kan resulteren in sociale uitsluiting. Daarnaast is het hebben van werk niet alleen goed voor sociale contacten, maar ook voor de bedrijfscultuur. Als er een goede bedrijfscultuur heerst, waarbij iedereen samenwerkt en begaan is met elkaar, zullen klanten dit herkennen en waarderen. Mensen met een beperking leveren dus een waardevolle bijdrage; ook als de arbeidsproductiviteit iets lager ligt.

 

Stappen naar sociale inclusie
Van uitsluiting naar sociale inclusie is dus het devies. Uiteindelijk is het de werkgever die de beslissing neemt en er dus voor kiest om iemand met een beperking wel of niet aan te nemen. Deze beslissing kan echter wel makkelijker gemaakt worden. De regering kan er namelijk voor zorgen dat (een deel van) de loonkosten gecompenseerd worden en dat vervoer makkelijker kan worden gemaakt. Het openbaar vervoer moet ook toegankelijker gemaakt worden, zodat dat scheelt in middelen en kosten. De regering kan aan mensen met een functiebeperking ook ondersteuning bieden door middel van bijvoorbeeld een jobcoach.

 

Het is belangrijk dat de samenleving en de regering mensen met een functiebeperking niet ziet als een aparte groep waar grotere werkloosheid geaccepteerd wordt, maar dat ze deel uitmaakt van de samenleving. Dragen jij of je werkgever al bij aan sociale inclusie?

0 reacties Plaats een reactie
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
  • Plaats een reactie