Fotomateriaal Rivor Diplomaroute14
 

Blog

11 december 2014

Maatwerk opleiding en diplomaroute voor de NS

 

NS


Marion Koevoets is als assessor betrokken bij de diplomaroutes Secretarieel Administratief Medewerker en Gastouders. Zij blikt terug op haar ervaringen rondom een maatwerk traject voor NS-personeel: 

Ik ben betrokken geweest als projectleider, mentor en assessor bij een traject speciaal voor NS-personeel. Het betrof hier een 2-jarig opleidingstraject, compleet met E-learning oefen- en praktijkopdrachten. Aan individuele deelnemers werd veel vrijheid gegeven het traject in eigen tempo in te vullen. Elke deelnemer had een eigen mentor, die het hele traject begeleidde."

 

De Nederlandse Spoorwegen hebben alle medewerkers van het Facilitair Bureau (ongeveer 100) een tweejarige MBO opleiding secretarieel administratief medewerker laten volgen. Veel van deze mensen waren afkomstig van andere bedrijfsonderdelen en waren, om uiteenlopende redenen, op deze afdeling terechtgekomen. Het facilitair bureau had zich, sinds de oprichting ongeveer tien jaar geleden, ontwikkeld van een simpel uitgifteloket tot een volwaardige baliefunctie en backoffice. NS voelde zich verantwoordelijk voor haar personeel en wilde met deze opleiding haar medewerkers in de gelegenheid stellen zich te bekwamen aan de eisen die nu aan hen gesteld worden. De opleiding en diplomaroute secretarieel bleek precies dat te doen.

 

Aanvankelijk was er veel weerstand onder de deelnemers wat zeker mede voortkwam uit onzekerheid over eigen kunnen. Ook de gemiddelde leeftijd van de deelnemers, 52,5 jaar, speelde zeker een rol. Gaande het traject maakte de weerstand, bij het merendeel van de deelnemers, plaats voor een mooie persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Dit werd niet alleen opgemerkt door collega’s en managers maar zeker ook door de klanten aan de balie. Ruim 90% van de deelnemers hebben hun MBO diploma gehaald. De overige 10% heeft gekozen voor vervroegde pensionering, een andere functie binnen NS, of een andere baan buiten NS.

 

Inmiddels is er een vervolg op het project. De nieuwe instroom op het facilitair bureau gaat dezelfde opleiding volgen. Vanwege geringe aantallen is de organisatie van het leertraject gewijzigd. Er zijn landelijk, hand-picket-by-the-boss,  vijf secretarieel administratief medewerkers aangewezen. Zij gaan hun nieuwe collega’s als mentor en praktijkbegeleider bijstaan in hun opleidingstraject”. Om die taak goed te kunnen uitvoeren hebben zij een training gevolgd en worden op afstand gecoacht door Marion. De eerste deelnemers zijn net gestart met de opleiding.

 

Is uw bedrijf of instelling ook geïnteresseerd in een maatwerk traject? Neem gerust contact met ons op!

0 reacties Plaats een reactie
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
  • Plaats een reactie