Rivor DiplomarouteMonteur elektro installatiesMonteur elektro installaties
Werkgevers
Kwaliteit en Innovatie
Onze Diplomaroute

Welkom bij Rivordiplomaroute

Een diplomaroute is een traject waarbij u direct examen doet en daarmee een mbo-diploma op niveau 2 of 3 kan behalen. Zonder dat er een opleiding aan verbonden is.

Een diplomaroute is dan ook alleen geschikt voor kandidaten die beschikken over voldoende kennis en ervaring in het betreffende beroep. Op deze manier kunt u uw ervaring en kennis omzetten naar een officieel erkend mbo-diploma.  

In het schema hieronder wordt duidelijk hoe een diplomaroute is opgebouwd. Wanneer u met de muis over het schema beweegt krijgt u uitleg bij de verschillende onderdelen.

 

Op de pagina's van onze diplomaroutes kunt u zien aan welke criteria u moet voldoen om voor een diplomaroute in aanmerking te komen.

 

Diplomaroute infographic
Voor elke diplomaroute geldt  dat u praktijkervaring moet hebben.  Het aantal uren is verschillend per diplomaroute. U vult online een intakeformulier in waarop u de uren invult, wij controleren vervolgens dit formulier. Op het intakeformulier, dat u online heeft ingevuld , staat waar en wanneer u praktijkervaring heeft opgedaan. Wij zullen bij de door u opgegeven referenten navraag doen.  Het natrekken van deze referenties gaat alleen over uw werkervaring en kennis, niet over uw functioneren. Om een diplomaroute succesvol te kunnen doorlopen, is het belangrijk dat u relevante werkervaring heeft. Een van onze assessoren (degene die het telefonisch intakegesprek met u voert) bespreekt deze werkervaring met u. Tijdens dit examen wordt uw theoretische kennis van de beroepspraktijk getoetst. Dit gebeurt door middel van open vragen en meerkeuzevragen. U kunt zich voorbereiden op het examen door het lezen van beroepsgerichte literatuur (wij adviseren u daarin) en het maken van het voorbeeldexamen dat u van ons krijgt. Bij alle diplomaroutes horen examens Nederlands op niveau 2F, dit is wettelijk verplicht bij  examinering op mbo-niveau. De uitslagen van deze examens tellen niet mee in de slaag-zak regeling . Dat wil zeggen dat het mogelijk is een mbo- diploma te behalen met onvoldoende(s) voor Nederlands (met uitzondering van de diplomaroute secretarieel medewerker). Vanaf augustus  2015 tellen de uitslagen wel mee. De schriftelijke onderdelen Nederlands bestaan uit schrijven, lezen en luisteren. Bij alle diplomaroutes horen examens rekenen op niveau 2F, dit is wettelijk verplicht bij  examinering op mbo-niveau. De uitslagen van dit examen telt niet mee in de slaag-zak regeling. Dat wil zeggen dat het mogelijk is een mbo- diploma te behalen met  een onvoldoende voor rekenen.  Vanaf augustus  2016 telt de uitslag wel mee. Er komt één of meerdere keren een assessor op bezoek bij u op de werkplek. Tijdens zo’n bezoek op de werkplek observeert de assessor uw functioneren in de praktijk. Na een observatie volgt een interview met de examinator. Tijdens dit interview gaat de examinator met u in op uw kennis, houding en vaardigheden die tijdens de observatie niet aan de orde zijn geweest. De examinator zal u vragen naar recente praktijkvoorbeelden. Het interview duurt ongeveer 45 minuten. U krijgt een spreekopdracht die ongeveer 10 minuten duurt. U houdt een presentatie over uw loopbaan (werkervaring en scholingservaring).